[OPROEP] WETTERENOISE

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

WETTERENOISE IN BIRMINGHAM

 

De voormalige site van bakkerij “La Wetterenoise” ligt in de snel veranderende wijk aan de Birminghamstraat. De site ligt vlakbij het kanaal en kent nu een afwisseling van nieuwe projecten en kleine woongebouwen uit de vorige eeuw. Een zeer strategische site dus, waar de BGHM 75 sociale woningen en een buitensportinfrastructuur wil onderbrengen. Het project betekent ook een uitdaging op erfgoedvlak omdat er sprake van is om een deel van het huidige gebouw aan de straatkant te behouden en te renoveren en dat op te nemen in een coherent project.

De BGHM lanceert daarom een opdracht voor een pluridisciplinair team (architect, stabiliteitsingenieur, ingenieur speciale technieken, EPB-adviseur, veiligheids- en gezondheidscoördinator) belast met de volledige opdracht inzake de studie en opvolging van de werkzaamheden voor de bouw van ongeveer 75 woningen en van een buitensportinfrastructuur in het kader van de Alliantie Wonen. De projectsite bevindt zich in de Birminghamstraat 53-55 in Sint-Jans-Molenbeek, binnen de perimeter van het project van het RPA “Heyvaert”.

BUDGET: 13.236.330 euro excl. btw.
ERELOON: 12 % van de geraamde kosten van de werkzaamheden.
VERGOEDING: 8.000 euro excl. btw voor elk van de 5 uitgenodigde teams die een regelmatige en volledige offerte indienen en die minstens 50% van de punten behalen. Voor de winnaar wordt dit bedrag als een voorschot op het ereloon beschouwd.

De bouwmeester-maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 03.04.2020 om 10 uur

 

Photo: © Séverin Malaud