[OPROEP] ZENNE

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

ONDER HEYVAERT LOOPT DE ZENNE

 

De Heyvaertwijk in Anderlecht ligt gekneld tussen de slachthuizen van Anderlecht, de Bergensesteenweg, het kanaal en de kleine ring. De wijk wordt getypeerd door internationale export van tweedehandswagens van Europa naar West-Afrika. Via het wijkcontract Passer, het stadsvernieuwingscontract Heyvaert-Poincaré en nu ook het RPA Heyvaert groeit al een hele poos de idee om de oude loop van de kleine Zenne terug zichtbaar te maken als een lineair park. Het stadsweefsel is dichtgeslibt, publieke instanties onderhandelen met de grootste grondeigenaars om diverse terreinen op te kopen of om te vormen. De Heyvaertwijk kan op die manier een mix van productieve activiteiten en wonen worden, zoals bedoeld in het Kanaalplan.

Er is een schrijnend tekort aan groene open ruimte in dit deel van de stad. Het stadsweefsel terug open breken maakt een intern en groen netwerk mogelijk, een zachte verbinding tussen de Ninoofsepoort en het geplande grootstedelijke plein op de slachthuizen van Anderlecht, een verbinding ook tussen de Ninoofsepoort en het overbevolkte Dauwparkje, weg van de gewone straten.

De opdracht is complex, het is vandaag onmogelijk alle parameters van de opdracht juist in te schatten. Pas na de sloop van gebouwen die op de loop van de Zenne gebouwd zijn, zal duidelijk zijn hoeveel vervuiling op sommige plaatsen aanwezig is, en hoe de gemene muren af te werken. Tegelijkertijd zijn ontwikkelingen gepland die aan het park grenzen, maar waarvan de bouwlijn niet precies gekend is. De wens van Leefmilieu Brussel is om het park ‘s nachts te sluiten om veiligheidsredenen. Dit vergt een onderzoek op maat op het thema poorten/hekwerken/afsluitingen, zowel naar architecturale impact als naar de precieze locatie ervan.

De opdracht is een raamovereenkomst en loopt over een periode van minstens 5 jaar. Leefmilieu  Brussel zoekt voor deze uitzonderlijke opdracht een gemotiveerd multidisciplinair team met capaciteiten in landschapsarchitectuur en publieke ruimte, architectuur en stabiliteit, waterhuishouding, verlichting, sociale en stedenbouwkundige vraagstukken, juridische stedenbouwkundige kennis en veiligheid en gezondheid op de werf.

BUDGET :  12.533.106 euro excl. btw.
ERELOON :  Het totale bedrag van het ereloon wordt vastgesteld op 1.344.129 euro excl. btw, of 9% van het budget van de werken.
VERGOEDING :  12.000 euro excl. btw.  voor elk van de drie tot vijf teams die worden uitgenodigd om een offerte in te dienen en die een regelmatige offerte indienen.

LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN
UITERSTE INDIENINGSDATUM : 03.04.2020 voor 11u

 

 

Photo copyright: Séverin Malaud