(c) Séverin Malaud

De Pachecolaan zal als belangrijke stedelijke as de volgende jaren tal van veranderingen ondergaan. Er staan immers heel wat vastgoedprojecten op stapel, die de wijk een nieuw gezicht zullen geven, zowel wat de functionele mix als wat het stadsbeeld betreft. In deze context wordt nu een opdracht gelanceerd voor de renovatie en transformatie van de sokkel van het gebouw waarin momenteel de bekende Passage 44 is ondergebracht. Het doel is om er een efficiënt en dynamisch centrum voor hoger onderwijs in onder te brengen, en zo de toekomstige levendigheid van de wijk te versterken.

In het algemeen moet de ontwerper blijk geven van belangstelling en gevoeligheid voor de architectuurtaal van het ‘corporate modernism’ van de jaren ’60. De transformatie moet gebeuren met respect voor de architecturale kenmerken van het gebouw, ook al moeten die niet volledig behouden blijven. Bovendien moeten de gevels van de sokkel meer interactie en zichtbaarheid ten opzichte van de omliggende openbare ruimte bieden. Tot slot wordt ook gedacht aan een ophoging van het volume van het gebouw  en aan de re-integratie van interessante delen van het bestaande gebouw.

Belfius Insurance is op zoek naar een multidisciplinair team voor de volledige architecturale opdracht. Na de kandidaatstellingsfase zullen 3 tot 5 teams worden uitgenodigd op een gesprek (zonder schetsen). Tijdens dit gesprek zullen onder meer het inzicht in het programma en de ambities ervan aan bod komen. Deze procedure is dus bedoeld om een ontwerper te selecteren, maar nog geen ontwerp.