© Séverin Malaud

EEN GROENE RUIMTE ACHTER SCHEUTPLANEET

Aanleg van een groene ruimte

Het project bevindt zich in Anderlecht, in het midden van een open bouwblok, ingeklemd tussen een klein woonblok van de Anderlechtse Haard, individuele huizen en de achterzijde van de school Scheutplaneet. Het terrein bestaat voornamelijk uit grote grasvelden met paden die het bouwblok doorkruisen. Deze open ruimte heeft momenteel geen kwaliteitsvolle voorzieningen en de buurtbewoners laten het meestal links liggen. De grote grasvelden veranderen bij de eerste regenval al snel in een modderpoel.

Het project maakt deel uit van het Schoolcontract Scheutplaneet, dat de ambities en uitdagingen voor deze site beschrijft. Het belangrijkste doel van de opdracht is om een groene ruimte te creëren die zowel ecologisch, leuk als participatief is. Wat de programmering betreft, zal de site gericht zijn op de bescherming van de biotoop, de integratie van spelaanleidingen en de ontwikkeling van een moestuin. De prioriteit ligt bij het verbeteren van het regenwaterbeheer voor een goede lokale waterhuishouding. Met de natuur in het hart van dit initiatief ligt de nadruk op het optimaliseren van het ecosysteem. De site zal worden ontwikkeld om plaats te bieden aan verschillende toepassingen, die beantwoorden aan de behoeften van een breed publiek. Daarom zijn er plannen om een tweede ingang van het park naar de school te maken. Gedurende het hele project zal er een participatief proces zijn om de verschillende belanghebbenden te betrekken bij het transformatieproces van het park.

Om deze opdracht uit te voeren, is de gemeente Anderlecht op zoek naar een multidisciplinair team.

COMPETENTIES
De minimaal vereiste vaardigheden voor deze opdracht zijn:

 • Ontwerp van openbare ruimte
 • Uitvoering van landschapsarchitectuur in de openbare ruimte
 • Participatie
GUNNINGSCRITERIA
 • Stedenbouwkundig ontwerp 25%
 • Leefbaarheid 25%
 • Klimaat- en milieustrategie 25%
 • Haalbaarheidscriteria 25%
INDICATIEVE PLANNING
 • Uitnodiging voor een offerte: 16.02.2024
 • Plaatsbezoek en infosessie: 22.02.204
 • Indiening van de offertes: 29.03.2024
 • Presentatie van de offertes aan het adviescomité: 18.04.2024
 • Gunning en start van de opdracht: Mei 2024
BUDGET
 • € 300.000 excl. BTW – Honoraria niet inbegrepen
ERELOON
 • Het ereloon ligt vast op 12% excl. BTW van het bedrag der werken.
VERGOEDING
 • Een vergoeding van € 2.500 wordt toegekend aan elk team dat een regelmatige offerte heeft ingediend, maar niet is gekozen als laureaat. De inschrijving bestaat uit een intentieverklaring van 5 A3 pagina’s (recto).

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste 09.02.2024 om 14u een e-mail naar bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels Daarin geeft u blijk van uw interesse, motivering en ervaring en vermeldt u uw contactgegevens en/of die van het beoogde team (maximum 1 A4-blad als bijlage).

OPGELET : Door een computerinstabiliteit komt het soms voor dat een e-mail wordt geblokkeerd in “quarantaine” en ons niet bereikt. Wij sturen u altijd een ontvangstbevestiging binnen 48 uur na de datum van ontvangst van uw blijk van interesse. Als u niets hebt ontvangen, neem dan rechtstreeks contact met ons op via +32 2 435 43 70.