(c) Séverin Malaud

SCHOLEN MET ERFGOEDWAARDE

Haalbaarheidsstudies

De stad Brussel bezit meerdere schoolgebouwen met een grote erfgoedwaarde. Voor twee sites worden nu de voorafgaande technische en ruimtelijke studies opgestart met als doel de gebouwen te herstructureren om te voldoen aan de normen inzake brandveiligheid, veiligheid van personen, comfort en hygiëne. Bovendien wil de stad beschikken over een infrastructuur die past bij de nieuwe pedagogische behoeften en de capaciteit van de scholen verhogen.
Het gaat om:

 • Twee gebouwen gelegen aan weerszijden van de Groot Eilandstraat. Daarin is onder meer het Hoofdstedelijk Instituut Anneessens Funck gehuisvest, een middelbare school van het Nederlandstalige technische en beroepsonderwijs. Ook wordt er een beroepsgerichte vorming gegeven door het ‘Centrum voor Leren en Werken’ en kunnen anderstalige nieuwkomers er Nederlands leren (OKAN). De huidige ruimtes op deze site met een bruto-oppervlakte van ca. 12.800 m² moeten worden geherstructureerd om de omstandigheden van de bestaande voorzieningen te verbeteren en de opvangcapaciteit te verhogen. Het project moet voldoen aan de fysieke en financiële normen van AGION (Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap).
 • Het Warocqué-gebouw, één van de drie gebouwen in het Leopoldpark waarin de lokalen van het Lycée Emile Jacqmain (middelbaar onderwijs) zijn ondergebracht. Dit gebouw is beschermd sinds 1988. Er heeft al een historisch onderzoek plaatsgevonden. Nu moet de uitbreiding van de klaslokalen naar de twee vleugels van het Warocqué-gebouw worden onderzocht alsook de restauratie van het centrale deel van het gebouw, waarin een groot en kleiner anatomisch amfitheater zijn ondergebracht. Beide zalen wordt niet meer gebruikt en zijn in vervallen staat.

Deze opdracht omvat thematische technische onderzoeken die samengebracht worden in een haalbaarheidsstudie voor elk van de instellingen. De belangrijkste uitdagingen zijn:

 • Het historische erfgoed
 • De stabiliteit van de gebouwen
 • De ruimtelijke haalbaarheid van het schoolprogramma
 • De naleving van de reglementering inzake brandveiligheid, hygiëne …
 • De integratie van de speciale technieken, gezien het erfgoedkundige aspect
 • De geraamde kosten van de werken

Aan de hand van de studies kan de stad dan voor elke instelling een architecturale programmering opstellen en een opdracht uitschrijven om een ontwerper aan te duiden voor het ontwerp en de uitvoering van de herstructurering van elke instelling.
De totale duur van de studies wordt geraamd op vijf maanden, van januari tot mei 2022.

COMPETENTIES

 • Architectuur
 • Stabiliteitsingenieur
 • Ingenieur speciale technieken
 • Schoolprogrammering
 • Historisch erfgoed
 • Brandveiligheid en veiligheid van personen

GUNNINGSCRITERIA

 • Kwaliteit en relevantie van de expertise van het team (40 %)
 • Kwaliteit van de voorgestelde methode (30 %)
 • Haalbaarheid (30%)

INDICATIEVE PLANNING

 • Week van 4 oktober 2021: 3 tot 5 teams per studie worden uitgenodigd om een offerte in te dienen
 • 6 oktober 2021: plaatsbezoeken
 • 25 oktober 2021: indiening van de offertes (teamnota, methodologische nota, planning en prijs op basis van in te vullen inventaris)
 • 9 november 2021: mondelinge presentatie aan het adviescomité
 • December 2021: gunning van de opdracht
 • Looptijd van de studies: vijf maanden, van januari tot mei 2022

PRIJS
Het gaat om een opdracht tegen globale prijs op basis van een in te vullen inventaris.

 

Als u interesse heeft voor één of beide opdrachten, stuur dan ten laatste op 20 september 2021 om 12u een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels waarin u blijk geeft van uw belangstelling, motivatie en ervaring en de gegevens van het beoogde team vermeldt (maximale lengte 1 A4-blad toegevoegd als bijlage). Gelieve een aparte A4 op te stellen voor elke opdracht waarvoor u interesse wil laten blijken.