© Séverin Malaud

SCHOOL KLAVERTJE 4

Uitbreiding van de school Klavertje Vier en landschapsaanleg

De wijk Helihaven heeft de laatste jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt, en die is nog niet voorbij! Na een Duurzaam Wijkcontract en verschillende stadsprojecten zoals het park Max-aan-de-Zenne, de sporttoren, het voorplein van de school en het kinderdagverblijf Klavertje Vier, is het nu de beurt aan de school Klavertje Vier.

Het programma van het Wijkcontract omvat enerzijds de renovatie en de uitbreiding van de school en anderzijds de afbraak van het kinderdagverblijf. De twee projecten zijn intrinsiek met elkaar verbonden aangezien de school twee klaslokalen heeft in het gebouw van het bestaande kinderdagverblijf. Het programma voorziet op de site van het kinderdagverblijf de bouw van een gemengd project met een nieuw kinderdagverblijf en 13 openbare wooneenheden. De school moet dus haar twee klaslokalen verplaatsen.

De opdrachtgever heeft de oorspronkelijke opdracht uitgebreid om een ruimere beschouwing van de schoolsite voor te stellen. De opdracht omvat:

 • de bouw van een uitbreiding op één van de schoolgebouwen om de twee gesloopte klaslokalen te verplaatsen,
 • een reorganisatie van de lokalen van de hele school, waarbij rekening wordt gehouden met het huidige disfunctioneren van de school,
 • de isolatie van de gevel van het gebouw dat de uitbreiding ondersteunt,
 • en last but not least, de aanleg van een landschappelijke ruimte naast de school.

Het project zal hoge ambities nastreven wat betreft een verminderde ecologische voetafdruk, zowel bij de bouw als bij het onderhoud, de exploitatie en de sloop. Het doel is te zorgen voor levenskwaliteit en comfort binnen de school. Gedurende het hele project zal de ‘GRO’-evaluatiemethode worden gebruikt.

COMPETENTIES

 • Architect
 • Landschapsarchitect
 • Stabiliteitsingenieur
 • Ingenieur speciale technieken

GUNNINGSCRITERIA

 • Stedelijkheid: 30%
 • Bewoonbaarheid: 30%
 • Techniciteit: 30%
 • Haalbaarheid: 10%

INDICATIEVE PLANNING

 • Selectie van de 3 tot 5 teams die zullen worden uitgenodigd om een offerte in te dienen: 19 september 2022
 • Sitebezoek: 22 september 2022
 • Indiening offerte: 7 november 2022
 • Adviescomité: 21 november 2022
 • Gunning opdracht: janvier 2023

BUDGET
€ 900.000 excl. BTW

ERELOON
€ 130.000 excl. BTW

VERGOEDING
De teams die worden uitgenodigd om mee te dingen, ontvangen elk €5.000 excl. BTW indien ze een regelmatige offerte indienen en minstens 50 % van de punten behalen. Voor het winnende team wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot.

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste 02.09.2022 om 12u een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels. Daarin geeft u blijk van uw interesse, motivering en ervaring en vermeldt u uw contactgegevens en/of die van het beoogde team (maximum 1 A4-blad als bijlage).