© Illias Teirlinck(Perspective)

Dit jaar zullen drie nieuwe scholen een schoolcontract krijgen. Dit stadsvernieuwingsproject van het Brussels Gewest maakt het mogelijk de schoolomgeving te verbeteren en de school open te stellen voor de buurt, zodat de schoolinfrastructuur een echte partner wordt in het leven van de buurt (https://perspective.brussels/nl/stadsprojecten/schoolcontract).

De drie nieuwe scholen zijn :

 • School n°1- La Rose des vents in Sint-Jans-Molenbeek
 • Edmond Peeters school in Elsene
 • Atheneum Anderlecht in Anderlecht
De opdracht omvat 3 delen in elk schoolcontract:
 • Deel 1: opstellen van een diagnose en bepalen van prioriteiten
 • Deel 2: opstellen van een tussentijds actie- en investeringsprogramma
 • Deel 3: afronding van de studie en indiening van een definitief actie- en investeringsprogramma

De Dienst Scholen is daarom op zoek naar een multidisciplinair team om de programma’s voor deze 3 schoolcontracten op te stellen. Het team moet in staat zijn deze taak zowel in het Frans als in het Nederlands uit te voeren.

COMPETENTIES

De vereiste minimale competenties zijn:
 • Architectuur – stedenbouw
 • Sociologie – antropologie
 • Schrijven – communicatie
 • Participatie met bijzondere aandacht voor jonge mensen en de scholen
GUNNINGSCRITERIA 
 • Kwaliteit, duidelijkheid en relevantie van de visie (40%)
 • Kwaliteit, duidelijkheid en relevantie van de werkmethode (50%)
 • Vermogen tot synthese en grafische communicatie van de kwesties van een schoolcontract (10%)
INDICATIEVE PLANNING
Mei 2022: 3 tot 4 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen
Juni 2022: presentatie van de offertes aan het adviescomité
Juli 2022: gunning van de opdrachtERELOON
Vastgesteld op €100.000 excl. BTW voor het geheel van de 3 schoolcontractenVERGOEDING
€1.500 voor elk van de 2 of 3 teams die niet als laureaat zijn weerhouden, maar een geldige offerte hebben ingediend en de helft van de punten hebben behaald op basis van de gunningscriteria.

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste tegen 04.04.2022 om 12 uur een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels. Daarin geeft u blijk van uw interesse, motivering en ervaring en vermeldt u uw contactgegevens en/of die van het beoogde team (maximum 1 A4-blad als bijlage).