© Perspective - PTArchitecten

SCHOOLCONTRACTEN – REEKS 5

School - voorzieningen

Na de oproep in juni 2023 voor Schoolcontracten, zullen binnenkort voor maximaal 3 nieuwe scholen worden geselecteerd die de steun van dit initiatief krijgen. Het Schoolcontract is een stadsvernieuwingsinitiatief van het Brussels Gewest. Het heeft als doel de schoolomgeving te verbeteren door scholen aan te moedigen zich open te stellen voor hun buurt, waardoor ze actief bijdragen in het lokale leven. Meer informatie over het Schoolcontract, vindt u hier.

De opdracht omvat 3 delen in elk schoolcontract :

 • Deel 1 : opstellen van een diagnose en bepalen van prioriteiten
 • Deel 2 : opstellen van een tussentijds actie-en investeringsprogramma
 • Deel 3 : afronding van de studie en indiening van een definitief actie-en investeringsprogramma
De Dienst Scholen is daarom op zoek naar een multidisciplinair team om de programma’s voor deze 3 (max.) schoolcontracten op te stellen. Het geselecteerde team dient in staat te zijn om zowel in het Frans als in het Nederlands te werken, om een soepele samenwerking met diverse belanghebbenden te verzekeren.

COMPETENTIES
De vereiste minimale competenties zijn :

 • Architectuur – stedenbouw
 • Schrijven – communicatie
 • Participatie met bijzondere aandacht voor jonge mensen en de scholen

GUNNINGSCRITERIA

 • Kwaliteit, duidelijkheid en relevantie van de visie (40%)
 • Kwaliteit, duidelijkheid en relevantie van de werkmethode (50%)
 • Vermogen tot synthese en grafische communicatie van de kwesties van een schoolcontract (10%)

INDICATIEVE PLANNING

 • Uitnodiging voor een offerte : week van 11.09.2023
 • Presentatie van de offertes aan het adviescomité : 16.11.2023
 • Gunning en start van de opdracht : half december 2023

ERELOON

 • Het ereloon ligt vast op € 100.000 excl. BTW

VERGOEDING

 • Een vergoeding van € 1.500 zal worden toegekend aan elk van de teams die niet als laureaat zijn weerhouden, die een geldige inschrijving hebben ingediend en de helft van de punten hebben behaald op basis van de gunningscriteria.

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste 01.09.2023 om 11u  een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels. Daarin geeft u blijk van uw interesse, motivering en ervaring en vermeldt u uw contactgegevens en/of die van het beoogde team (maximum 1 A4-blad als bijlage).