© Séverin Malaud

VERGROENEN EN RENOVEREN SINT LAMBERTUSBERG

Sociale woningen

Sint-Lambertusberg is een wijk met 300 sociale woningen bestaande uit 16 gebouwen (waarvan 1 toren) gegroepeerd rond een esplanade. De gebouwen en hun omgeving, gebouwd tussen 1963 en 1977, zijn aan renovatie toe. De eigenaar, De Moderne Woning, wil deze noodzakelijke renovatie aangrijpen om de wijk aan te passen aan de huidige ecologische en maatschappelijke uitdagingen: inrichting van de publieke ruimte rondom de gebouwen en vergroting van de biodiversiteit op de site; optimalisering van de energieprestaties; herwaardering van de wijk door functiemenging en activering van de sokkels.

De Moderne Woning verwacht een 20-jarenplan gestructureerd rond verschillende ontwikkelings- en renovatieprojecten zodat de site minstens de komende 40 jaar verder goed kan functioneren. Bij deze planning zal rekening worden gehouden met budgettaire beperkingen en de bewoning van de gebouwen tijdens de werkzaamheden.
Om deze visionaire en pragmatische renovatiestrategie op gang te brengen, is De Moderne Woning op zoek naar een multidisciplinair team bestaande uit architecten, landschapsarchitecten, stabiliteitsingenieurs en ingenieurs speciale technieken.

Na deze opdracht wil de Moderne Woning over drie tools beschikken om de renovatiestrategie te helpen uitvoeren: een reeks richtschema’s waarin de hoofdlijnen worden uitgezet qua functiemenging, mobiliteit, enz. ; een tijdlijn die het mogelijk maakt de volgorde van de werken, de geraamde kosten, enz. te visualiseren ; een beschrijvend programma voor elke fase op de tijdlijn dat de Moderne Woning kan integreren in vervolgopdrachten voor diensten of werken.