(c) Séverin Malaud

SPORTTOREN

Voorzieningen

In een bruisende omgeving, vlakbij talloze residentiële ontwikkelingen, de toekomstige culturele hub Kanal, het toekomstige park langsheen het Becodok, begint nu ook het Vergotedok op de voorgrond te treden. Behalve het Maximiliaanpark dat binnenkort een nieuw gezicht krijgt, wil het Brussels Gewest in het verlengde van het park namelijk ook een grote sportvoorziening van 5.400 m² realiseren. Een nieuwe stedelijke voorziening die Territorium Noord (Noordwijk en Masuiwijk) zal verbinden met de Tour & Taxissite en de omliggende wijken. Deze opdracht, onder leiding van de MSI, past binnen het kader van het Stadsvernieuwingscontract Citroën-Vergote (SVC1).

Het programma bestaat uit een grote sportzaal, gymnastiekzaal, klimzaal en padelbanen. Een cafetaria die grenst aan het toekomstige Rederspark moet eveneens in het geheel worden opgenomen. Deze nieuwe sportvoorziening zal na realisatie worden beheerd door de stad Brussel.

De grote uitdaging van deze opdracht ligt vooral in de manier waarop dit grootschalige sportprogramma kan worden verenigd met de grootte, de vorm en de beperkingen van het terrein.

Voor deze opdracht is de MSI, als gedelegeerd bouwheer, op zoek naar een multidisciplinair team (architect, ingenieur stabiliteit en speciale technieken, EPB-expertise, veiligheidsadviseur, BIM-expert).

De opdracht bestaat uit een vast gedeelte voor de uitwerking van het voorontwerp, gevolgd door drie voorwaardelijke gedeelten, namelijk (1) de aanvraag van de bouwvergunning, (2) de voorbereiding van het offerteaanvraagdossier, de offerteaanvraagdocumenten en het gunningsverslag, en (3) de uitvoering van de werken.