© Séverin Malaud

OEFENGEBOUW BRUSAFE

Eén grote veiligheidsschool voor het Brussels gewest

De nieuwe hoofdkazerne van de Brussels Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, momenteel in studiefase, zal in het Port Business Park op Tour & Taxis gerealiseerd worden, een zone in volle ontwikkeling. Ook alle opleidingen voor veiligheidsberoepen, samengebracht onder de noemer Brusafe, zullen op de site gecentraliseerd worden.

De integratie van het Brusafe opleidingscentrum in de nieuwe kazerne biedt talrijke voordelen maar voor het bijzondere programma van de praktische oefeningen is er beslist om deze in een apart gebouw onder te brengen. Oorspronkelijk ontworpen als showroom en garage, nodigt het gebouw voorbijgangers uit om binnen te kijken. Echter, het project van Brusafe omvat voornamelijk ruimtes voor immersieve simulatieoefeningen, zoals een duikput, een dojo of een rijsimulator, die voldoende privacy vragen. De meeste ruimtes zullen niet toegankelijk zijn voor het publiek. Brusafe wil wel zichtbaar en herkenbaar zijn. Het nieuwe gebouw biedt ook de kans om een uithangbord voor de academie te zijn.

Bovendien is het de uitdrukkelijke ambitie van de bouwheer om zoveel mogelijk te vertrekken vanuit de kwaliteiten van het bestaande gebouw en een flexibel project te realiseren waarin, afhankelijk van de ontwikkeling van de school, snel aanpassingen gemaakt kunnen worden, zonder ingrijpende werken. De lokalen moeten zo ontworpen zijn dat ze ook voor andere functies gebruikt kunnen worden dan deze die in het programma aangegeven zijn.