(c)Séverin Malaud

Deze oproep markeert een nieuw keerpunt voor de site van Thurn & Taxis: de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk op basis van een masterplan dat door MVRDV werd uitgewerkt. Extensa plant als eigenaar van de site immers een nieuwe wijk van 65.000 m² tegenover de pas gerenoveerde Gare Maritime en aan het park van Thurn & Taxis.

Aan deze grootschalige opdracht zijn heel wat uitdagingen verbonden. In de eerste plaats moet men op kwaliteitsvolle en qua duurzaamheid voorbeeldige wijze omgaan met de hoge dichtheid die het BBP voorstelt. Ten tweede is er het uitzonderlijk kader van het park en de nieuwe vijvers vlakbij, die tot een kwalitatieve integratie van het project nopen, tevens door goede activering van het gelijkvloers. Ook het nieuwe front tegenover de bedrijven op de TACT-site vraagt even zorgvuldige aandacht. Het beeldkwaliteitsplan van de hand van MVRDV zet aan tot zeer hoge ambities op het gebied van architecturale samenhang. Elk team wordt verzocht passend te reageren op deze wens voor samenhang, zonder de eigen identiteit te verliezen. Tot slot vereist ook de erfgoedkundige context een attente en geïntegreerde aanpak van het project als geheel.

Extensa is op zoek naar ambitieuze teams voor meerdere architectuuropdrachten. De teams zullen nauw samenwerken met een door Extensa ingeschakeld uitvoeringsbureau en ingenieursbureaus. MVRDV blijft de principes van het masterplan bewaken.
Na de kandidaatstellingsfase zullen maximaal 10 teams worden uitgenodigd op een gesprek (zonder ontwerp). Tijdens dit gesprek zullen onder meer het begrip van het masterplan, het programma en de ambities, alsook contractuele elementen aan bod komen op basis van een nota.

Deze procedure beoogt uiteindelijk de selectie van 4 tot 5 ontwerpers, maar dus nog niet van een ontwerp.