(c) Séverin Malaud

USQUARE.BRUSSELS

Studentenwoningen

De site van de voormalige Fritz Toussaintkazerne in Elsene, die nu Usquare.brussels heet, is in volle ontwikkeling. Ditmaal zullen vier gebouwen rond het centrale binnenplein van de site worden herontwikkeld. Na afloop zullen de gebouwen een bruto-oppervlakte van 20.000 m² tellen en plaats bieden aan ongeveer 480 studentenkamers, maar ook aan enkele voorzieningen en buurtwinkels. De aanpak is gevarieerd: drie gebouwen zullen worden gerenoveerd of verbouwd, terwijl een vierde zal worden heropgebouwd.

Het Gewest, de Université Libre de Bruxelles en de Vrije Universiteit Brussel hebben de opdracht toevertrouwd aan de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI). Die heeft gekozen voor een bredere procedure dan een architectuuropdracht, aangezien het gaat om het ontwerp van de gebouwen, maar ook om de terbeschikkingstelling van deze vier gebouwen aan de universiteiten en het onderhoud en de instandhouding ervan tijdens een periode van 30 jaar.

Deze opdracht is bovenal een mooie kans om in het hart van de site de ambities en doelstellingen van het geldende RPA te verwezenlijken. Via het behoud van de meeste gebouwen en het respect voor het stedelijk grid van de site komt het erop aan de identiteit te verrijken door een vermenging van het reeds bestaande met hedendaagse ingrepen. Meer nog, de MSI wil van Usquare.brussels in het algemeen, en van de studentenwoningen in het bijzonder, een pilootsite maken voor de duurzame stad, de kringloopeconomie en de strijd tegen de klimaatopwarming, naar het voorbeeld van de projecten die al lopen op de site.