© Séverin Malaud

VAN ASBROECK SCHOOL

Masterplan en bouw

De Van Asbroeckschool ligt in het centrum van Jette en beslaat het grootste deel van het bouwblok waarin ze is gelegen. Het is een bicommunautaire gemeenteschool met een crèche, kleuterklassen, een lagere school en lokalen voor de academies, verspreid over 6 gebouwen op het terrein en open ruimtes die met elkaar verbonden zijn door een reeks landschapselementen (hagen, bomen, hekken, enz.).
Om de capaciteit te vergroten en de leerlingen tegelijkertijd een betere leefomgeving te bieden, is de gemeente van plan werkzaamheden in verschillende fasen uit te voeren.

Een financiële en volumetrische haalbaarheidsstudie die in 2021 werd uitgevoerd, heeft een duidelijke architecturale diagnose gesteld van de bestaande gebouwen, een gedetailleerde analyse van de behoeften en de ontwikkeling van verschillende ruimtelijke scenario’s uitgewerkt.

Via deze opdracht wil de gemeente Jette een samenhangend ruimtelijk kader ontwikkelen voor de herstructurering van de schoolsite alsook de uitvoering van een eerste reeks werken.
Het betreft een volledige ontwerpopdracht (architectuur, ingenieurs, advies inzake energieprestaties van gebouwen, coördinatie gezondheid & veiligheid) voor de opmaak van een masterplan voor de schoolsite Van Asbroeck en de nieuwbouw van een Nederlandstalige kleuterschool en muziekacademie.

De opdracht omvat drie vaste schijven (masterplan, NL academie, NL kleuterschool) en vier voorwaardelijke schijven (refter, FR academie, FR kleuterschool, kinderdagverblijf).