© Ville de Bruxelles

BBP VOOR UITZONDERLIJK ERFGOED

Uitwerking van een BBP

De Grote Markt van Brussel, sinds 2 december 1998 erkend als Unesco-werelderfgoed, wordt beschouwd als een van de mooiste pleinen ter wereld.
Om dit juweel te beschermen en de ontwikkeling van de nabije omgeving ervan te regelen, schrijft de Stad Brussel een opdracht uit voor het uitwerken van een bijzonder bestemmingsplan (BBP) om een antwoord te bieden op verschillende uitdagingen binnen de ‘Unesco-perimeter’. Naast de bescherming van het uitzonderlijke erfgoed rond de Grote Markt gaat het er ook om opnieuw een handelsmix te bekomen ten behoeve van alle gebruikers, de kwaliteit van de woningen in het stadscentrum te verhogen, de stedenbouwkundige ontwikkelingen binnen de perimeter in goede banen te leiden en de doelstellingen van het Gewestelijk Mobiliteitsplan te verwezenlijken. Er zijn nog andere uitdagingen, denk bijvoorbeeld aan het ontdichten van de binnenblokken, de nieuwe programmering van het politiecommissariaat en de heraanleg van het Spanjeplein.

Het BBP moet worden uitgewerkt via een iteratief proces met de opmaak van het milieueffectenrapport, een opdracht waarvoor een afzonderlijke aanbesteding zal worden gelanceerd.

Het BBP moet worden opgesteld met het oog op duurzame ontwikkeling, milieukwaliteit, veerkrachtige stad en in lijn met de handelsvisie van de Stad. Alle componenten van dit project van ruimtelijke ordening moeten dus rekening houden met deze uitgangspunten, zodat de impact op het milieu beperkt blijft en een hoogwaardige levenskwaliteit bereikt wordt.

COMPETENTIES

  • Architectuur – Stedenbouw – Landschap
  • Historisch erfgoed
  • Opmaak BBP

GUNNINGSCRITERIA

  • Kwaliteit van de voorgestelde methode (50%)
  • Kwaliteit en relevantie van de expertise van het team (30%)
  • Haalbaarheid (20%)

INDICATIEVE PLANNING
Week van 20/10/2021: 3 tot 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen
27.10.2021: inleidende vergadering
06.12.2021: indiening van de offertes
Einde 2021: gunning van de opdracht
Looptijd van de studie: 36 maanden

ERELOON
€100.000 excl. BTW

VERGOEDING
€2.000

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste op 12.10.2021 om 12u een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels. Daarin geeft u blijk van uw interesse, motivering en ervaring en vermeldt u uw contactgegevens en/of die van het beoogde team (maximum 1 A4-blad als bijlage).