© Séverin Malaud

CLT HOUT in merodestraat

kinderdagverblijf en huisvesting

Het perceel aan de de Mérodestraat 97-103 in Sint-Gillis vormt momenteel een gapend gat tussen een gebouw met sociale woningen aan de ene kant en een school aan de andere kant.
Citydev is van plan er een gebouw op te trekken met minimaal 6 koopwoningen en een kinderdagverblijf met 24 plaatsen. Het kinderdagverblijf maakt deel uit van het Duurzaam wijkcontract ‘Zuid’ voor de gemeente Sint-Gillis, met de bedoeling om in deze snel veranderende wijk een extra voorziening voor jonge kinderen te creëren.

Naast het belang dat wordt gehecht aan het goede samengaan van functies op deze dichtbebouwde locatie met haar beperkingen, is het ook het opzet om een educatieve tuin aan te leggen voor externe gebruikers, zoals de gemeente, de naburige school of buurtverenigingen. Er moet dus worden nagedacht over de toegangen en routes. De ambitie van het project is een gebouw op te trekken met een CLT-houtstructuur (Cross Laminated Timber, kruislaaghout) voor een snelle bouw en beperkte bouwplaats overlast.

Voor deze opdracht is Citydev op zoek naar een multidisciplinair team met de volgende competenties: architectuur, stabiliteit, speciale technieken, EPB-adviseur, akoestiek, gezondheids- en veiligheidscoördinatie en toezichtbureau.