© Séverin Malaud

De Munt

Renovatie van de gevels

De Koninklijke Muntschouwburg, een emblematisch gebouw in de geschiedenis van België en een van de meest vernieuwende operahuizen in Europa, heeft al veel transformaties ondergaan. Vandaag zijn de gevels in erg slechte staat en zijn ze toe aan een renovatie. Het gaat dus om een erfgoedkundig en technisch restauratieproject, waarbij ook een visie moet worden ontwikkeld om dit beschermde monument opnieuw tot zijn recht te laten komen.

Immers, de Muntschouwburg wil de uitstraling en openheid naar de buitenwereld versterken, onder meer door de verlichting van het gebouw, de signaletiek en een kunstintegratie. Het is van belang aan te sluiten bij de traditie die is ingezet bij de renovatie van de koninklijke loge en de inkomhal, onder leiding van architect Charles Vandenhove en in samenwerking met de kunstenaars Sol Lewitt, Sam Francis, Giulio Paolini en Daniel Buren. Ook al maakt de integratie van het kunstwerk niet onmiddellijk deel uit van de opdracht, toch is aandacht voor een artistieke dialoog wenselijk.

Beliris is dus op zoek naar een team met competenties op het vlak van architectuur/restauratie; opmaak van een erfgoed-, historische en bouwtechnische studie (diagnostiek); bouwfysica; engineering inzake speciale technieken (architecturale verlichting); ontwerp van de outdoor signaletiek (affichering van het operaseizoen); begeleiding van de kunstintegratie; engineering inzake stabiliteit voor een volledige opdracht inzake studie en opvolging van de werkzaamheden.