[FACTSHEET] BEURSSCHOUWBURG

[FACTSHEET]

BEURSSCHOUWBURG

 

Beursschouwburg is constant in beweging en wil zijn creatieve, multiculturele karakter zichtbaar maken voor de buitenwereld, in de stad, voor zijn bewoners en bezoekers. De Beursschouwburg wil zich open opstellen naar zijn omgeving. De drempel moet letterlijk en figuurlijk naar omlaag. Daarnaast zijn samen met de programmatie en het gebruik, de noden in de loop van de tijd geëvolueerd. De inrichting moet aan die actuele noden tegemoet komen. Bovendien is er een momentum ontstaan in de stedelijke context. Onder ander door de aanleg van de voetgangerszone en de renovatie van de Beurs in de directe omgeving. De tijd lijkt dus rijp om na te denken over een transformatie van de Beursschouwburg en het creëren van een nieuw gezicht.

De opdracht betreft het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie over mogelijke ontwikkelingsscenario’s voor het maximaal benutten van het potentieel van de Beursschouwburg. Er moet nagedacht worden over ruimtegebruik, beheer, circulatiestromen, de interactie met de buurt en de stad, hoe de Beursschouwburg voet kan krijgen in de voetgangerszone en omgekeerd. De huidige inrichting moet in vraag gesteld worden en de mogelijkheden die het gebouw biedt moeten onderzocht worden.

 

Het adviescomité vond plaats op 4 juli 2018. Klik op de afbeelding om het geselecteerde project te ontdekken: