[FACTSHEET] BKP

[FACTSHEET]

BKP

 

De kanaalzone is een exemplarische en unieke stedelijke figuur in Brussel. Via het kanaalplan ambieert het gewest de stedelijke figuur op een coherente manier te ontwikkelen. Op het vlak van governance is er de vernieuwende aanpak van het kanaalteam dat transversaal werkt.
De uitdagingen op de kanaalzone zijn groot want verschillende administratieve grenzen en bestuurlijke niveaus doorkruisen de perimeter, de unieke functionele mix van bedrijven en wonen zou versterkt moeten worden.
Vandaag hebben de verschillende gemeentes eigen visies en beleid over de publieke ruimte, zonder afstemming over de gehele kanaalzone heen. De strategische kanaalzone heeft een overkoepelende visie nodig voor de publieke ruimte. De ontwikkeling van een beeldkwaliteitplan zal hierop een antwoord bieden. Het plan heeft de ambitie handvaten aan te bieden waarin verschillende publieke en private opdrachtgevers kunnen gebruiken om de identiteit en de samenhang van de publieke ruimte te verbeteren.

Het adviescomité vond plaats op 5 december 2017. Klik op de afbeelding om het geselecteerde project te ontdekken.