Studies voor collectieve voorzieningen

Ruimtelijke, technische en financiële haalbaarheidsstudies

De offerte in deze procedure bestond uit het presenteren van een methodologie om de opdracht uit te voeren.

Er is daarom geen factsheet voor deze procedure. Deze pagina geeft wel de namen van de teams die hebben deelgenomen.