PUBLIEKE RUIMTE JACQUET

Aanleg van de publieke ruimte

In een zeer dichtbevolkte wijk waar al meer dan twintig jaar niet meer geïnvesteerd wordt in grote delen van de openbare ruimte, is het nu essentieel om het centrum van de gemeente Koekelberg opnieuw te bedenken om het gezelliger te maken, met inrichtingen die de straten rust brengen en zachte mobiliteit aanmoedigen. Het Lokus Landscape-project wil de wijk Jacquet binnen de bestaande structuren inbedden. Op die manier zal het project een systeem aanvullen dat continu en samenhangend wordt. Er zijn drie belangrijke structurerende assen geïdentificeerd. De ‘Jacquet-dreef’ streeft naar een maximale beleving voor voetgangers door een rustiger inrichting van de Jean Jacquetstraat. Een breder, doorlopende stoep verbindt het voorplein van het Victoriapark en de toegang tot de wijk aan het kruispunt met de Gentsesteenweg. Het gemotoriseerde verkeer is teruggebracht tot een eenrichtingsstraat. Een tweede as wordt gevormd door het Victoriapark, dat door de ‘Vijverspromenade’ wordt verlengd tot aan het Schmitz-blok. Gelegen op de oude loop van de Parucq, die nu wordt gekanaliseerd in een collector, wordt het waterige en groene karakter van deze as zichtbaar. De derde as heeft de naam ‘de steegjes van Koekelberg’ meegekregen. De projectontwerper heeft de zijstraten van de Jean Jacquetstraat ongemoeid gelaten, maar heeft bloembakken en klimplanten aan gespannen kabels toegevoegd.

Het project, dat over het geheel genomen uitgebalanceerd is, streeft ernaar de bestaande situatie op een pragmatische manier te verbeteren en de heringerichte ruimten in de toekomst mee te laten evolueren en zich te laten inpassen, bijvoorbeeld als er in de toekomst minder parkeerplaatsen zijn. Tegelijkertijd geeft elk van de ingrepen blijk van een zekere generositeit, zowel op het gebied van identiteit door het gebruik van de materialen, als op het gebied van gebruiksgemak. Het Lokus Landscape-project slaagt erin de juiste balans te vinden tussen zachte mobiliteit, doorgedreven vergroening en ruimten die de gebruikers zichzelf kunnen toe-eigenen.

Download offertes van de andere kandidaten: