(c) Séverin Malaud

HOOG II

Sociale woningen - Haalbaarheidsstudie

De site ‘Hoogstraat’, een groot naoorlogs complex van sociale woningen dat toebehoort aan de Brusselse Woning en gelegen is in het hart van Marollenwijk, is toe aan een volledige herontwikkeling, zowel van de woningen als van alle buitenruimten.  De verschillende gebouwen, niet zonder erfgoedkundige waarde, zijn  immers verouderd en niet langer aangepast aan de huidige normen en eisen.

Deze site heeft sinds de bouw in de jaren 1940-50 heel wat veranderingen ondergaan. Zeven gebouwen, waaronder een torengebouw van 13 verdiepingen in de kern van het bouwblok, bieden plaats aan ongeveer 200 sociale woningen en enkele handelszaken. Gezien de complexiteit van de site en de sterk variërende toestand van de verschillende gebouwen werd besloten om een volledige haalbaarheidsstudie van het complex uit te voeren om te komen tot een project dat is afgestemd op de realiteit van het terrein, de sociale verwachtingen en  verschillende stedenbouwkundige aandachtspunten.

De Brusselse Woning lanceert in samenwerking met de BGHM een haalbaarheidsstudie voor de herontwikkeling van de site ‘Hoogstraat’. De opdracht bestaat erin om een technische, ruimtelijke en programmatische studie en een studie naar de economische haalbaarheid op te stellen, verschillende herontwikkelingsscenario’s te definiëren en die scenario’s te evalueren om het besluitvormingsproces te begeleiden naar een definitieve strategische visie.
De oproep mikt dus op een multidisciplinair team (architect, stabiliteitsingenieur, ingenieur speciale technieken) voor het opstellen van deze haalbaarheidsstudie.

Een specifieke doelstelling die de opdrachtgever voor ogen heeft, is de herwaardering en heraanleg van de buitenruimten voor de inwoners en de wijk, om zo een nieuwe toe-eigening mogelijk te maken, de site nieuw leven in te blazen en een aangename woonomgeving tot stand te brengen.