Tussen het Liedtsplein en het Jospahatpark liggen de Sint-Servaaskerk en het Lehonplein. Het plein, dat in het begin van de jaren 2000 werd gerenoveerd en waar wekelijks een markt wordt gehouden, is nu door de inwoners sterk toegeëigend. Het plein vertoont echter verschillende negatieve aspecten, zoals een aanzienlijke verharding van de open ruimte en een gevoel van sociale en verkeersonveiligheid.

De heraanleg van de ‘Groene As van de Kleine Heuvel’ is het kernproject publieke ruimte van het wijkcontract. Deze as bestaat uit de Vandermeerschstraat, het Lehonplein en de straten die grenzen aan de Sint-Servaaskerk. De herinrichting van deze openbare ruimte beoogt het Liedtsplein te verbinden met het Josaphatpark door middel van een landschapsstructuur die koele zones bevordert. Men dient ook de alternatieve mobiliteit te ondersteunen, de genderinclusiviteit te verbeteren en de aantrekkelijkheid en het gebruik te vergroten.

RenovaS is op zoek naar een multidisciplinair team voor punctuele interventies van heraanleg binnen de studieperimeter. Aangezien het Lehonplein een plek is die de inwoners van de wijk nauw aan het hart ligt, is een luik animatie, participatie en permanente aanwezigheid in de openbare ruimte gepland in samenwerking met de opdrachtgever.

 

COMPETENTIES
 • Ontwerp publieke ruimte
GUNNINGSCRITERIA
 • Stedelijkheid (25%)
 • Bewoonbaarheid (25%)
 • Duurzaamheid en klimaatuitdaging (25%)
 • Haalbaarheid (25%)
INDICATIEVE PLANNING
 • Uitnodiging voor een offerte: 20 september 2023
 • Plaatsbezoek en infosessie: 25 september 2023
 • Indiening van de offertes: 10 november 2023
 • Presentatie van de offertes aan het adviescomité: 21 november 2023
 • Gunning en start van de opdracht: December 2023
BUDGET
 • € 1.210.000 incl. BTW
ERELOON
 • Het ereloon ligt vast op 11% excl. BTW
VERGOEDING
 • Voor deze opdracht wordt een vergoeding van € 5.000 toegekend aan elk team dat werd uitgenodigd om deel te nemen en een regelmatige offerte heeft ingediend, maar niet is gekozen als laureaat.

 

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste 18.09.2023 om 14u een e-mail naar bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels. Daarin geeft u blijk van uw interesse, motivering en ervaring en vermeldt u uw contactgegevens en/of die van het beoogde team (maximum 1 A4-blad als bijlage).