© Séverin Malaud

MASTERPLAN OCMW GANSHOREN

In en rond het centrum

De gemeente Ganshoren wil een administratief centrum ontwikkelen dat de verschillende gemeentediensten centraliseert: het gemeentebestuur, het OCMW en het woonzorgcentrum Home Heydeken.
De site die vandaag gedeeltelijk wordt ingenomen door een deel van deze activiteiten moet grondig worden aangepast, waarbij nieuwe functies worden toegevoegd en het perceel wordt verdicht.

Dit project biedt de mogelijkheid om de dienstverlening van een lokale overheid en haar relatie met de burgers te herzien. Het bouwblok is momenteel gesloten, maar zou kunnen worden geopend, wat het historische centrum van de gemeente zou intensiveren en dynamiseren. Ganshoren was vroeger landelijk maar ontwikkelde zich in de nabijheid van het Kasteel Ter Rivieren, waar in de jaren zestig en zeventig open hoogbouwwijken werden gebouwd. Ook de herinrichting van het Guido Gezelleplein maakt deel uit van de denkoefening, evenals de versterking van de aantrekkingskracht van de Franstalige en Nederlandstalige culturele centra aan de rand van de site. Tot slot wil de gemeente woningen bouwen op de eventueel overblijvende grond na de inplanting van het hoofdprogramma, om de herontwikkeling van de site mee te financieren.

Het gaat er dus om een masterplan uit te werken voor de ontwikkeling van het ‘Nieuwe Administratieve Centrum’, op basis van ontwerpend onderzoek en een milieuanalyse, voorafgaand aan een of meer architectuurprojecten die geen deel uitmaken van de opdracht.
Het masterplan omvat: een programmatisch en ruimtelijk gedeelte (stedenbouw, landschap, antwoord op de klimaat-, milieu- en sociale uitdagingen) en een operationeel gedeelte (planning, begroting, financiële en juridische regelingen, opstelling van documenten voorafgaand aan de tenuitvoerlegging).
De opdracht omvat 5 fasen: 1) Voorbereidende vergaderingen – 2) Programmering van de behoeften, analyse en diagnose van de site – 3) Ontwikkeling van ten minste 3 scenario’s – 4) Uitwerking van het masterplan – 5) Uitwerking van het operationele luik van het masterplan.
De uitvoeringstermijn van de opdracht bedraagt 425 dagen (14 maanden).

 

COMPETENTIES
 • Stedenbouw – Architectuur – Landschapsarchitectuur
 • Deskundigheid op het gebied van stedenbouw en architectuur, met name op het specifieke gebied van verzorgingstehuizen (normen, wetgeving, enz.)
 • Expertise in duurzame ontwikkeling (met name met betrekking tot de ontwikkeling van de natuur, energie, inclusief het verbruik van gebouwen, het beheer van water en hulpbronnen, mobiliteit, enz.)
 • Expertise in financiële en economische haalbaarheid van vastgoedoperaties
 • Expertise in overheidsopdrachtenrecht en in publiek- en privaatrecht met betrekking tot vastgoedexploitatie en de sociale vastgoedexploitatie (ontwikkeling van een rusthuis)
 • Praktijk in burgerparticipatie
 • Stabiliteitstechniek
GUNNINGSCRITERIA
 • Kwaliteit van de visienota (45%)
 • Kwaliteit van de methodologische nota (45%)
 • Bedrag van de offerte (10%)
INDICATIEVE PLANNING
 • Uitnodiging voor een offerte: 23.03.2023
 • Plaatsbezoek en infosessie: 30.03.2023
 • Indiening van de offertes: 27.04.2023
 • Presentatie van de offertes aan het adviescomité: 11.05.2023
 • Gunning en start van de opdracht: 25.05.2023
ERELOON
 • De aangeboden prijs moet tussen € 135.000 en € 160.000 incl. BTW liggen (tussen € 111.570 en € 132.231 excl. BTW).
VERGOEDING
 • Voor deze opdracht wordt een vergoeding van € 3.750 toegekend aan elk team dat werd uitgenodigd om deel te nemen en een regelmatige offerte heeft ingediend, maar niet is gekozen als laureaat. De offerte bestaat uit een visienota en een methodologische nota van maximaal 15 A4.

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste 10.03.2023 om 14u  een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels. Daarin geeft u blijk van uw interesse, motivering en ervaring en vermeldt u uw contactgegevens en/of die van het beoogde team (maximum 1 A4-blad als bijlage).