[OPROEP] ARCADIA

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

VERGRIJZEN IN HET GROEN

 

Aan de rand van het Scheutbos, op de gewestgrens, ligt het rust- en verzorgingstehuis Arcadia dat wordt uitgebaat door het OCMW van Molenbeek. Om het woningaanbod te diversifiëren en beter af te stemmen op de veelheid aan individuele woonbehoeften wil de BGHM in het kader van de Alliantie Wonen 44 gemeenschapswoningen voor ouderen en enkele voorzieningen bouwen op de hoek van hetzelfde perceel als Arcadia. Het geheel zal worden beheerd door het OCMW. Het doel is om de toekomstige huurders  een zekere mate van autonomie te gunnen en tegelijkertijd isolement te vermijden door het gemeenschapsleven te bevorderen. Daarom is het voorgestelde programma gemengd en benadrukt het de interactie en het gezamenlijk gebruik tussen de woningen, de polyvalente zaal en de werkplaatsen voor het OCMW en dit alles met een prachtig uitzicht op het park en de groene omgeving van de wijk.

Daarom is de BGHM op zoek naar een multidisciplinair team (architect, stabiliteitsingenieur, ingenieur speciale technieken, EPB-adviseur, veiligheids- en gezondheidscoördinator, landschapsarchitect) dat kan instaan voor de volledige opdracht, d.w.z. studie en opvolging van de werken.

BUDGET: 5.384.284,60 euro excl. btw.;
ERELOON: 12% van het geraamde bedrag van de werken;
VERGOEDING: 7.500 euro voor elk van de 5 teams die werden uitgenodigd om een offerte in te dienen en die een regelmatige en volledige offerte hebben ingediend en die minimum 50% van de punten behaalden. Voor de winnaar wordt dit bedrag beschouwd als een voorschot op het ereloon.

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

LINK NAAR DE AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT
UITERSTE INDIENINGSDATUM: 06/01/2020 om 14:00

 

 

Photo Copyright: Séverin Malaud