(c) Séverin Malaud

CLOS DES MARIÉS

ERFGOED EN CIRCULARITEIT

De transformatie van de voormalige kazerne van de Koninklijke Rijkswachtschool van Elsene gaat een nieuwe fase in met de lancering van een eerste project van zogenaamde ‘gezinswoningen’. Terwijl de reconversie van de site, omgedoopt tot Usquare, al aan de gang is via projecten voor universitaire voorzieningen en de aanleg van de openbare ruimte, komt het er nu op aan om het deel ‘huisvesting’ van deze nieuwe wijk te activeren.

Het project heeft betrekking op drie gebouwen en een bijgebouw, die samen het ‘Clos des Mariés’ op de hoek van de Kroonlaan en de Fritz Toussaintstraat vormen. Dit geheel van erfgoedkundig belang, dat oorspronkelijk was ontworpen voor de huisvesting van getrouwde rijkswachters, moet zijn eerste bestemming als woonruimte weer waarmaken. Het ingrijpende renovatieproject voor dit samenhangende en afgebakende geheel binnen de kazerne sluit volledig aan bij de algemene oriëntaties van het Usquare-project, door onder meer de opwaardering van het erfgoed, de circulaire benadering en de stadslandbouw te bevorderen.

Het geheel kan onderdak bieden aan ongeveer 33 sociale huurwoningen, zonder dat de volumes van de bestaande gebouwen gewijzigd hoeven te worden. Deze woningen zullen worden beheerd door de OVM BinHôme, die het projecteigenaarschap overdraagt aan de BGHM.

Door aan te sluiten bij de strategie van circulariteit en hergebruik die is ontwikkeld voor de hele Usquare-site en door te streven naar het benutten van de erfgoedkwaliteiten van dit gebouw, schaart de BGHM zich volmondig achter de ontwikkelingsoriëntaties van Usquare.
Daarom zal het gezochte multidisciplinaire team blijk moeten geven van zijn capaciteit en motivatie om deze kwesties aan te pakken en aansluiting te vinden bij het totale project.

In de offertefase vragen we van de geselecteerde teams een demonstratie van de ruimtelijke omkeerbaarheid van de voorgestelde woningen, een TOTEM-simulatie, een nota over de materiaalkeuze in samenhang met de verstrekte inventaris met het oog op hergebruik.