[OPROEP] HOOG 275

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

SIMPEL EN COMPLEX

 

In de Marollenwijk komen er in het kader van het Duurzaam Wijkcontract verschillende nieuwe woonprojecten. Deze keer opnieuw in de Hoogstraat, met name op nummer 275-281, een project van 9 wooneenheden. Op het eerste gezicht heel gewoon, maar bij nader toezien nogal complex. Op de twee aangrenzende percelen die deze opdracht omvat, liggen aan de ene kant de kantoren en werkplaatsen van het OCMW van de Stad Brussel en aan de andere zijde, in het binnengebied, de speelkoer en de sporthal van de school Baron Steens. De uitdaging is om de woningen aan de straatzijde en op het OCMW-gebouw te bouwen met behoud van de toegang tot de sporthal. Een hyperstedelijke context dus, met als doel een harmonieus samengaan van de verschillende functies te realiseren.

De grondregie van de Stad Brussel is op zoek naar een multidisciplinair team (architect, stabiliteitsingenieur, speciaal technieken ingenieur, akoestisch ingenieur, EPB-verslaggever) om deze opdracht uit te voeren.

 

BUDGET: 1.765.687,50 euro excl. BTW
ERELOON: Vastgelegd op 212.000 euro excl. BTW
VERGOEDING: 5.000 euro voor elk van de 4 niet-geselecteerde teams die een volledig en regelmatig offerte hebben ingediend.

De bouwmeester maître architecte begeleidt het project en maakt deel uit van het adviescomité voor de selectie en gunning.

LINK NAAR DE OPDRACHTAANKONDIGING
UITERSTE INDIENINGSDATUM: 17.10.2019 om 11u