[OPROEP] MAROLLEN

[OPROEP AAN ONTWERPERS]

DE MAROLLEN VAN BINNENUIT

 

Onlangs heeft de Stad Brussel een stedenbouwkundige studie over de bouwblokken in Laken opgestart. De Stad lanceert nu een nieuwe studie voor de binnengebieden in de Marollenwijk. Het is de bedoeling de binnengebieden of de nabije omgeving van zeven bouwblokken in de Marollen te herbekijken om de levenskwaliteit van de bewoners van deze dichtbevolkte en centrale wijk van de Stad Brussel te verhogen. Dit project maakt deel uit van het Duurzaam Wijkcontract (DWC) ‘De Marollen’.

De opdracht heeft dus betrekking op een reeks projecten om binnengebieden en lokale openbare ruimten van de wijk te herwaarderen. Het betreft voornamelijk intieme plekken, die rechtstreeks verbonden zijn met het dagelijkse leven van de bewoners van de Marollen. In het DWC worden die plekken de ‘coulissen’ genoemd, in tegenstelling tot het ‘podium’, dat wordt gevormd door de Hoogstraat, de Blaesstraat en het Vossenplein. Anders dan bij de studie over de Lakense bouwblokken gaat het hier om een volledige opdracht voor het ontwerp en de follow-up van de werkzaamheden.

De Stad Brussel is dus op zoek naar een multidisciplinair team dat in staat is om een volledige opdracht van herinrichting van de openbare ruimte uit te voeren, evenals een opdracht voor overleg en participatie, opdat het project draagvlak zou vinden bij de bewoners en aan hun behoeften zou voldoen.

BUDGET:  Geraamd op € 2.200.000;
ERELONEN: € 271.128, 41 incl. btw;
VERGOEDING: € 7.500 voor niet-weerhouden teams die een regelmatige en volledige offerte indienen en die minstens 50% van de punten behalen.

LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN
01.09.2020 om 11:00

 

Foto copyright: Séverin Malaud