(c) Séverin Malaud

SCHOOLCONTRACTEN

TAKE 2 VOOR SCHOOLCONTRACTEN

De tweede reeks Schoolcontracten is er! Ter herinnering: de Schoolcontracten zijn stadsvernieuwingsprogramma’s die door de dienst Scholen van perspective.brussels werden ontwikkeld om de interactie tussen scholen en hun stedelijke omgeving te versterken. De doelstelling is drieledig: de stedelijke integratie van de scholen verbeteren; het aanbod aan collectieve voorzieningen voor de buurtbewoners vergroten door schoolinfrastructuur buiten de schooluren open te stellen; en ten slotte de openheid van de scholen naar de wijk bevorderen via sociaal-economische acties en de herkwalificatie van de openbare ruimte. Een echte win-winsituatie voor zowel de school als de wijk.

In december 2019 selecteerde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering twee nieuwe Schoolcontracten voor vijf Brusselse scholen:
• Een schoolcontract voor het Athénée Royale Toots Thielemans in Molenbeek: een middelbare school in het hart van het oude Molenbeek die zeer weinig relatie aangaat met de omliggende wijk in volle stadsvernieuwing;
• Een schoolcontract voor de Sint-Ursulaschool,  het Sint-Pieterscollege,  het Collège de la Fraternité et Sainte-Ursule (Laken): drie basisscholen en een middelbare school in één groot bouwblok dat gekenmerkt wordt door veel waardevolle hoge bomen (voormalig park van het kasteel van Drootbeek). Het Schoolcontract wil synergieën tussen de vier scholen aanmoedigen en het park openstellen voor de wijk.

OPDRACHT
De opdracht betreft een studieopdracht voor de uitwerking van actie- en investeringsprogramma’s voor de twee Schoolcontracten van de tweede reeks (2021-2025).

Deze opdracht bestaat uit drie luiken voor elk Schoolcontract:
• Luik 1: de diagnose uitvoeren en de prioriteiten per Schoolcontract bepalen
• Luik 2: het actie- en investeringsprogramma opstellen
• Luik 3: de studie afronden en het eindverslag indienen
De opdracht moet worden uitgevoerd in een geest van overleg met, participatie door en informatie voor de leerlingen, leerkrachten en schooldirecties en in samenspraak met de buurtbewoners en de actoren van de wijk en de gemeente.

GEZOCHT PROFIEL
De dienst Scholen van perspective.brussels is op zoek naar een team dat zijn ervaring op het gebied van architectuur en stedenbouw kan aantonen. Ervaring op het gebied van schoolvoorzieningen is een pluspunt. De dienst Scholen zal bijzondere aandacht besteden aan de voorgestelde participatieve methodologie. Deze methodologie moet het mogelijk maken om een maximaal aantal actoren achter de actie- en investeringsprogramma’s te scharen.

De vereiste minimale vaardigheden zijn de volgende:
• Architectuur-stedenbouw;
• Participatie, met speciale aandacht voor het jonge publiek en de scholen (Nederlands- en Franstalig);
• Analyse- en redactionale kwaliteiten.
We verwachten ook dat het team een goede kennis heeft van de stedelijke en onderwijskundige problematiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

GUNNINGSCRITERIA
• Kwaliteit, duidelijkheid en relevantie van de visie en werkmethode (50%);
• Realistische planning (20%);
• Vermogen tot synthetisering en perspectivering (10%);
• Prijs (20%).

INDICATIEVE TIMING
• Week van 25 mei 2020: drie tot vijf teams krijgen een uitnodiging om een offerte in te dienen
• Week van 22 juni 2020: indiening van de offertes (teamnota, intentieverklaring, werkmethode, modelformulier)
• Week van 6 juli 2020: voorstelling van de offertes aan de adviescommissie
• Augustus 2020: gunning van de opdracht
• 1 oktober 2020: start van de opdracht

ERELOON:  De totale prijs van de opdracht wordt vastgesteld op een indicatief maximumbedrag van 100.000 euro exclusief btw.
VERGOEDING: Elk van de twee tot vier teams die niet zijn geselecteerd voor inschrijving, maar die een regelmatige offerte hebben ingediend en die op basis van de gunningscriteria de helft van de punten hebben behaald, ontvangt 1500 euro.