SYLVAIN DUPUIS

Woningen - Kinderdagverblijf - Voorzieningen

Tegenover Westland Shopping in Anderlecht ligt een terrein dat in twee delen is opgesplitst: op het ene perceel bevindt zich een park dat gewijd is aan monumentale kunst, een kunstenaarswoning en een documentatiecentrum, terwijl op het andere perceel binnenkort deze opdracht zal worden gebouwd.  Op het programma: de bouw van ongeveer 60 middenklasse woningen, een kinderdagverblijf voor 56 kinderen en een culturele voorziening voor de vzw die momenteel de artistieke park beheert. Het geheel bevindt zich in een heterogene stedelijke context met op het aangrenzende perceel woonblokken die via een voetgangersbrug met het winkelcentrum zijn verbonden.

De uitdagingen bij dit project zijn onder meer: gebruikmaken van de hoogteverschillen op het terrein, de onderkant van het gebouw activeren naar de laan , de voetgangersbrug en de artistieke park toe en een interactie tot stand brengen tussen de woningen, het kinderdagverblijf en de culturele voorziening.

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) is hiervoor op zoek naar een multidisciplinair team (architect, stabiliteitsingenieur, ingenieur speciale technieken, EBP-adviseur, gezondheids- en veiligheidscoördinator, geluidsspecialist) voor de volledige studie en opvolging van de  werken.