(c) Séverin Malaud

WEST CENTRUM

HET BRAAKLAND VOORBIJ

Het braakland bij het Weststation heeft een sterke stempel gedrukt op het Molenbeekse landschap en vormt een breuklijn in de wijk. De diagnosefase in het kader van het Duurzaam Wijkcontract ‘Rondom Westpark’ bracht inderdaad een tekort aan collectieve voorzieningen en openbare ruimten van goede kwaliteit aan het licht. Meer in het bijzonder ontbreekt het de wijken ten oosten van het station aan groen en openbare ruimte, terwijl de wijken ten westen van het station voorzieningen missen. Om dit te verhelpen, wil de gemeente Molenbeek een beroep doen op de verenigingen die al in de wijk actief zijn en werk maken van dit soort voorzieningen in de omgeving van het braakland.

Het project dat we hier voorstellen moet het huidige jeugdhuis ‘Centrum West’ optimaliseren en uitbreiden. Het bevindt zich vlak bij de voetgangersbrug van metrostation Beekkant, zodat ook de jongeren aan de andere kant van de spoorweg er gebruik van kunnen maken. Het programma omvat verder de renovatie van een karaktervol industrieel pand in de Jean-Baptiste Decockstraat 84-86 dat voor het publiek zal worden opengesteld. Het is tegelijk een goede gelegenheid om de JB Decockstraat als as van zachte mobiliteit in het verlengde van de voetgangersbrug van metrostation Beekkant te versterken. De gemeente Molenbeek is op zoek naar een team voor de volledige ontwerpopdracht met betrekking tot het ontwerpen en bouwen van het jeugdhuis.

We merken op dat dit project moet worden uitgewerkt in samenspraak met de toekomstige gebruikers, de vzw ‘Centrum West’ en de VGC. Bovendien ligt het perceel waarop deze opdracht betrekking heeft, vlak bij de SVC 3-zone. Dit stadsvernieuwingscontract voorziet in de uitvoering van heel wat gemeentelijke en intergemeentelijke projecten, waarvan enkele onder het RPA ‘Weststation’ vallen. Deze aanlegwerkzaamheden zullen het lokale stadslandschap veranderen. Er moet dus rekening mee worden gehouden in het ontwerp van het project. Tot slot gaat het hier om een vereenvoudigde offerte (motivatienota, methodologie, visienota).