© Séverin Malaud

STADSATELIER DE VILLE

CIRCULAIRE HUB EN NIEUWE PRODUCTIESITE VOOR BC MATERIALS

Weer een stap vooruit voor circulair bouwen in Brussel ! Geconfronteerd met de klimaatverandering en de grote verantwoordelijkheid van de bouw- en materialensector, komen verschillende circulariteitpartners samen in het Stadsatelier de Ville om een hefboomeffect te creëren. De aannemer DEMOCO en BC architects & studies & materials starten een circulaire hub en een nieuwe productiesite voor BC materials. Deze hub biedt een antwoord aan de prangende nood aan opslagruimte voor herbruikbare materialen in Brussel en biedt ook plaats aan andere actoren in dezelfde sector. Uiteraard dient het gebouw zelf een voorbeeld van circulariteit te worden.

Na een oproep van de Haven van Brussel zal TM STADSAT, bestaande uit BC architects & studies & materials en DEMOCO, het project op de TACT-site ontwikkelen. Dergelijke samenwerking zien wij als een gunstig teken voor het opschalen en mainstreamen van circulair materiaalgebruik in Brussel.

TM STADSAT zoekt een architect om een projectteam te vormen met BC architecten & studies en de nodige studiebureaus. Deze laatsten zullen later door DEMOCO worden voorgesteld, in overleg met de laureaat.

Na de inschrijvingsfase worden 3 kandidaten uitgenodigd om een visie- en strategievoorstel in te dienen op basis van een catalogus van beschikbare hergebruikselementen, een aanpak inzake circulariteit en een methodologie. Er wordt dus niet gevraagd om een volledig wedstrijdontwerp te maken.