© Séverin Malaud

STEPHENSONBUURT

PARK, PLEIN EN BUURTVOORZIENINGEN

Op de braakliggende friche Stephenson, een moeilijk toegankelijk Infrabel-terrein met aanzienlijke hellingen, komt het nieuwe openbare wijkpark, langs de spoorlijn en met ingangen via de Navezstraat en het Stephensonplein. De oude moestuinen, die nu verlaten zijn, worden heraangelegd in een park, dat tot leven moet komen vanuit een bijzondere aandacht voor biodiversiteit en regenwaterbeheer op de site.

Een reeks voorzieningen wordt gebundeld in een nieuw hart voor de wijk, dat het Stephensonplein met het toekomstige park zal verbinden.

In een technische en financiële haalbaarheidsstudie zijn de stedenbouwkundige en programmatische krijtlijnen voor de verschillende uitvoeringsprojecten bepaald, net als de financiële en operationele aspecten.

RenovaS is op zoek naar een team van ontwerpers (architectuur-stedenbouw, stabiliteits-engineering, speciale technieken-engineering, PEB, veiligheid-gezondheid-coördinatie, akoestiek, landschapsarchitectuur, bodemverontreinigingsexpert, hydrologie-expert, naturalist) voor het vlaggenschipproject van het duurzaam wijkcontract Stephenson, dat bestaat uit:
een luik architectuur:
– bouw van een crèche met 35 plaatsen
– renovatie/bouw van een sportzaal
– renovatie van verenigingslokalen
en een luik publiek domein:
– aanleg van het nieuwe Stephenson park
– heraanleg van het Stephensonplein