(c) Séverin Malaud

VERRERIE

Sociale woningen - Voorzieningen

In Laag-Vorst, tussen het Bemptpark en de abdij van Vorst bevinden zich de oude fabriekspanden van de binnenhuisdecorateurs Van Roy. De Zuiderhaard wil deze dichtbebouwde site herbestemmen in een honderdtal sociale woningen, aangevuld met collectieve voorzieningen en een tuin of buitenruimte.

Deze opdracht houdt meerdere uitdagingen in.  Het ontwerp moet een positief beeld uitdragen van sociale huisvesting met kwaliteitswoningen, aansluiten op de buurt met gemeenschappelijke voorzieningen en buitenruimten voor de bewoners van het project én van de buurt, en de leesbaarheid van het binnengebied verbeteren. Dat alles met gevoel voor het industriële verleden van de site.

In de programmatie voor dit nieuwe project heeft de opdrachtgever drie valkuilen vermeden: een tabula rasa, een monofunctioneel ontwerp en een afgesloten site in afwachting van het definitieve ontwerp. De Zuiderhaard verkiest daarom samen te werken met een multidisciplinair team (architect, ingenieur, landschapsarchitect enz.) dat een globale visie kan uitwerken waarin behoud, gemengd karakter en aandacht voor de activiteiten van de tijdelijke bezetting centraal staan. In afwachting van het definitieve ontwerp onderhandelt de Zuiderhaard immers met een beheerder van de site om tijdelijk gebruik mogelijk te maken.

De ontwerpers moeten rekening houden met de waarde van de bestaande gebouwen en op zoek gaan naar vernieuwende en circulaire oplossingen voor de herbestemming van de site. Het doel is interactie, op korte- en lange termijn, tussen de gebruikers van de woningen en van de voorzieningen om tot een effectieve mix te komen. Het team moet tot slot de dialoog aangaan met de verschillende stakeholders van de tijdelijke activiteiten als prefiguratie op het definitieve project.