Stephensonbuurt

PARK, PLEIN EN BUURTVOORZIENINGEN

Met een programma dat de herinrichting omvatte van een plein, de aanleg van een park en de bouw van een voorzieningencentrum, met daarin een crèche, een sporthal en gemeenschapsruimten, zou men kunnen vrezen dat het project moeilijk te overzien zou zijn. Het voorstel van Urban Platform en Buur is echter eenvoudig en logisch. Het plein is heringericht om meer ruimte te bieden aan de bewoners. Het voorzieningencentrum is opgedeeld in twee gebouwen, die de bebouwde gevels aan weerszijden afsluiten en een duidelijke toegang naar het park vormen. Het park zelf is heringericht om rekening te houden met alle wandelroutes en om te zorgen voor een geïntegreerd regenwaterbeheer.

Aan één kant van de parkingang ligt het Tamines-complex, waarin de educatieve activiteiten van het voorzieningencentrum zijn samengebracht. Het beslaat zowel het bestaande gebouw als een nieuwgebouwde vleugel. De crèche bevindt zich op de begane grond en biedt kinderen een speelruimte binnen het blok. De verenigingen CréACtions en Lire&Ecrire vinden hun plek op de verdiepingen. Dankzij het hoogteverschil met het park, is er onder de crèche plaats voor een kleine bar. In het gebouw ertegenover heeft de sportclub Queensbury prachtige trainingszalen die uitgeven op het park en sportliefhebbers zo een lichte en aangename omgeving bieden. De ingangen van al deze voorzieningen liggen aan de Stephensonstraat, waardoor ze onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren. Door al deze functies te combineren, wil het project een echt activiteitencentrum worden dat op elk moment van de dag open is voor het publiek.