Voor het Museum voor Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark wordt momenteel een masterplan opgesteld met perspectief op 2030. In afwachting van deze visie wil het KMKG op korte termijn een aantal museumcircuits moderniseren om de tentoongestelde stukken en historische zalen aantrekkelijker en comfortabeler te maken voor het publiek. Deze oproep heeft betrekking op het tentoonstellingscircuit “Amerika – Paaseiland – Interieurs in 18e-eeuwse stijl” dat een architecturale en scenografische benadering vereist om aan vier ambities te beantwoorden:

  • De meesterwerken uit de Zuid-Amerikaanse collectie in de schijnwerpers zetten, vooral het beeldje dat algemeen bekend staat als Het Gebroken Oor, omdat het wordt opgevoerd in het gelijknamige Kuifje-album, en de Chileense mummie die bekend staat als die van Raskar Kapak, naar de benaming in het Kuifje-album De 7 kristallen bollen. Ook wordt een kritische analyse verwacht van een mogelijk belevingsconcept van de ‘wereld van Kuifje’.
  • Herstel van de verbinding ‘Mercatorzaal’, gekoppeld aan de mogelijkheid om in deze gang een pauzeplek te integreren, met een theesalon en toegang tot de Japanse tuin. Deze verbinding en de tuin moeten vlot toegankelijk zijn voor PBM.
  • De heropening voor het publiek en de scenografische inrichting van de ruimte met het standbeeld van het Paaseiland. Het museum wil van dit belangrijke beeld een plaats voor rust en meditatie in de tentoonstellingsroute maken.
  • De openstelling voor het publiek van de ‘dubbel ouderwetse’ 18e-eeuwse interieurs. Er wordt een beperkte scenografische opwaardering van deze zalen verwacht die de sierkunsten van de 18e eeuw eer aandoet, maar die tegelijk rekening houdt met de verouderde staat van de installaties, een van de redenen voor de volledige renovatie van het Museum Kunst en Geschiedenis.

De uitdaging is om de bezoekers binnen de bestaande museumorganisatie een aantrekkelijke rondleiding en een educatieve en museale ervaring te bieden, met verblijfskwaliteiten die comfort en toegankelijkheid voor iedereen garanderen. Tevens wordt verwacht dat in het voorstel rekening wordt gehouden met het tijdelijke aspect van het circuit, waarbij de principes van circulariteit en zuinigheid van middelen en materialen van belang zijn.

COMPETENTIES
– Architectufur en/of binnenhuisarchitectuur en/of decorontwerp
– Ingenieur speciale technieken

GUNNINGSCRITERIA

  • Stedelijkheid 30%
  • Bewoonbaarheid 30%
  • Techniciteit 30%
  • Haalbaarheid 10%

INDICATIEVE PLANNING
Sitebezoek: 19 januari 2022
Indiening offerte: eind februari 2022
Gunning van de opdracht: maart 2022

BUDGET
€250.000 excl. BTW en erlonen

ERELOON
14% excl. BTW van het bedrag van de werken, berekend op basis van de raming die de gekozen inschrijver in het aanbestedingsdossier voor de werkzaamheden heeft gemaakt.

VERGOEDING
€2500 excl. BTW

Als u interesse heeft voor deze opdracht, stuur dan ten laatste 12.01.22 om 10u, een e-mail naar het team bouwmeester maître architecte via appel-oproep@bma.brussels. Daarin geeft u blijk van uw interesse, motivering en ervaring en vermeldt u uw contactgegevens en/of die van het beoogde team (maximum 1 A4-blad als bijlage).