PUBLIEK

Bestek

Volgens de wetgeving voor overheidsopdrachten zijn publieke opdrachtgevers verplicht om meerdere kandidaten in mededinging te brengen. Om deze opdrachtgevers zo goed mogelijk te begeleiden heeft BMA instrumenten en procedures ontwikkeld waarmee ze deze mededinging op een zo transparant, efficiënt en kwaliteitsvol mogelijke manier kunnen organiseren.

Bekijk hier de typebestekken van BMA voor architectuurprojecten, die beantwoorden aan de meest recente wetgeving inzake openbare aanbestedingen. Tevens beschikbaar is een methodologie die de begeleiding door BMA uiteenzet voor het gehele verloop van een procedure.