(c) Séverin Malaud

De scholengroep Josaphat-Ruche, dat gelegen is in de gemeente Schaarbeek, herbergt twee scholen: de Basisschool nr. 1 en het Technisch Instituut Frans Fischer. Dit uitzonderlijke schoolcomplex, ontworpen door Henri Jacobs en ingehuldigd in 1907, is nu beschermd, maar het komt niet volledig tot zijn recht.

School 1 geniet van een Schoolcontract, een gewestelijk programma voor stadsvernieuwing dat de interactie tussen de scholen en hun omgeving moet versterken en dat wordt aangestuurd door de Dienst Scholen van perspective.brussels. Deze voorziet in meerdere ingrepen binnen dit schoolcomplex en de omgeving. Hier gaat het om het “paradepaardje” van het Contract, namelijk een pool voor sport, met grote kwaliteit, tevens ter beschikking van de wijk en met toegangen die onafhankelijk zijn van de school.

De toegangspoort tot het gymnasium vanaf de Josaphatstraat wordt momenteel niet gebruikt terwijl de tweede sportzaal enkel via de school toegankelijk is. Een deel van de opdracht bestaat erin nieuwe afzonderlijke en beveiligde ingangen te maken, een ander deel betreft de renovatie en de uitrusting van de twee zalen. Er zijn ook plannen om de danszaal conform te maken en nieuwe kleedkamers te voorzien.

Door deze voorzieningen buiten de schooluren voor het publiek open te stellen, wordt met de renovatie beoogd de banden met de wijk aan te halen en de aantrekkelijkheid van sport te vergroten.
De nieuwe ingang langs de Louis Bertrandlaan zal een onafhankelijk beheer van de verschillende zalen mogelijk maken en de zichtbaarheid en de aantrekkelijkheid van school nr. 1 verbeteren.

OPDRACHT EN COMPETENTIES
De gemeente Schaarbeek is op zoek naar een multidisciplinair team voor de volledige ontwerpopdracht voor de restauratie en de renovatie van de sportzalen en de bijbehorende ruimten van School nr. 1.
De ontwerper van de opdracht moet rekening houden met de conclusies van het “Schoolcontract” en de historische en erfgoedkundige waarde integreren in het ontwerp.

De vereiste minimale vaardigheden zijn:
•    Competentie inzake architectuur
•    Competentie inzake stabiliteit
•    Competentie inzake speciale technieken
•    Competentie inzake akoestiek
•    Competentie inzake historische studies en restauratie van erfgoed

INDICATIEF TIJDSCHEMA
•    Rond 27 augustus: aan 3 tot 5 teams wordt gevraagd om een offerte in te dienen
•    31 augustus: plaatsbezoek en informatievergadering
•    30 september: indiening van de offertes
•    Midden oktober: presentatie van de offertes aan het adviescomité
•    November: gunning en begin van de opdracht

GUNNINGSCRITERIA 
•    Architecturale en functionele kwaliteit
•    Technische kwaliteiten
•    Haalbaarheid

BUDGET:  683.000 euro excl. btw
ERELONEN:  Vast bedrag van 102.450 euro excl. btw
VERGOEDING: De teams die worden uitgenodigd om mee te dingen, ontvangen elk 2.000 euro indien ze een regelmatige offerte indienen en minstens 50% van de punten behalen.

Hebt u interesse voor deze opdracht, stuur dan voor 23.08.2021 om 14u, een e-mail naar het team van de bouwmeester-maître architecte via appel-oproep@bma.brussels waarin u uw belangstelling, motivatie en ervaring toelicht en uw contactgegevens en/of die van het beoogde team vermeldt (op maximaal 1 A4-pagina in de bijlage).