(c) Séverin Malaud

VIFQUIN

Betaalbare woningen – Design&Build

Het huidige gebouw dat het Sociaal en Administratief Centrum (SAC) van de gemeente huisvest en dicht bij de Sint-Mariakerk van Schaarbeek is gelegen, werd overgekocht door citydev.brussels, dat er een woningproject voor gemiddelde inkomens wil ontwikkelen. Een deel van dit grote gebouw op de hoek van de Haachtsesteenweg, de Ooststraat en de Vifquinstraat zal door het SAC van de gemeente worden behouden en blijft gemeentelijk eigendom. Deze overheidsopdracht heeft betrekking op het andere deel van het gebouw, dat wordt omgebouwd.  In afwachting van het huisvestingsproject zal het pand verder worden gebruikt door de gemeentediensten, die een overeenkomst voor tijdelijke bezetting hebben tot uiterlijk eind november 2022.   En bovenop: de aanwezigheid van het huis Campioni-Balasse, gebouwd door Georges Dhayer en recht tegenover het project gelegen, impliceert dat het project in een beschermingszone is gelegen. Bijgevolg zal de aanvraag voor een bouwvergunning worden onderworpen aan de bijzondere publiciteitsmaatregelen en aan het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, aangezien het nieuwe project het uitzicht op en vanuit dit geklasseerde pand kan wijzigen.

Voor dit renovatieproject van de site schrijft citydev.brussels een overheidsopdracht voor werken uit in de vorm van een promotieopdracht  uitvan werken, met inbegrip van het ontwerp en de bouw, evenals de wederverkoop – tegen een overeengekomen prijs – van de koopwoningen.  Het team waarnaar we op zoek zijn, moet bestaan uit drie de drie volgende leden: de bouwpromotor, de ‘projectontwerper’ (met competenties op het vlak van architectuur, speciale technieken, EPB-advies, akoestiek en veiligheids- en gezondheidscoördinatie) en de aannemer.

Het ontwerp en de bouwproject gebeurten door de verbouwing van het bestaande gebouw tot minstens 25 koopwoningen ((3.805 m²), ruimten met vrij te kiezen bestemmingen op de benedenverdieping (750 m²), zoals voorzieningen, handelszaken, diensten enz., en de aanleg van ondergrondse parkeerplaatsen. Ook de heraanleg van de twee binnenplaatsen moet staat op de agenda staan.
De woningen moeten beantwoorden aan de criteria voor passiefhuizen en minstens 30% ervan moet een ‘nulenergiewoning’ zijn.