VAN ASBROECK SCHOOL

Masterplan en bouw

Het project van Czvek Rigby – Emilie Bechet benadrukt de bestaande kwaliteiten van de site Van Asbroeck, waardoor ze beter tot hun recht komen. Het project begeleidt op een zachte, maar ambitieuze manier de transformatie van de school naar een educatief en cultureel centrum dat openstaat voor de buurt. Het team onderscheidt met name drie stedelijke kwaliteiten die om drie belangrijke acties vragen.

De eerste actie is het opnieuw bekijken van de perceelsgrenzen. Hoewel de site omheind is, blijft inkijk nog mogelijk. Het project biedt een kans om deze grenzen om te buigen naar een warme ontmoetingsplek, een plein tussen de school en de wijk. Het project biedt een kans om deze grenzen om te buigen naar een warme ontmoetingsplek, een plein tussen de school en de wijk.

De tweede actie bestaat erin om de huidige beplanting uit te breiden door nieuwe bomen aan te planten. Sterke troeven van de huidige site zijn de bestaande beplanting en bomen, die op de rand van het perceel staan. Nieuwe exemplaren worden in het midden van de site geplant, op de speelplaatsen.

Tot slot worden twee nieuwe gebouwen opgetrokken als uitbreiding van het enige bestaande gebouw, dat oost-west georiënteerd is, met ruimtes die door de hele schoolgemeenschap worden gedeeld. Door deze ingreep krijgt de school een nieuwe structurele as met gemeenschappelijke functies zoals het forum, de refter en de sportzaal. Dankzij deze drie acties worden de verschillende functies van het schoolgebouw op eenvoudige wijze georganiseerd. Elk onderdeel van de school of van de academie heeft zijn logische plaats op de site, de stromen worden eenvoudiger en de ingangen makkelijker herkenbaar.

Door een hedendaagse interpretatie te geven aan de architecturale vorm van de gebouwen uit de jaren zeventig, willen de architecten de bestaande kwaliteiten in de verf zetten. De twee nieuwe gebouwen hernemen dan ook sommige elementen, zoals de prefab pilasters in beton, het metselwerk in geglazuurde bakstenen, de uitstekende kroonlijsten, en de samenstelling en verdeling van de openingen.

Al deze ingrepen benadrukken de samenhang en de elegantie van het bestaande gebouw. Door simpelweg de site te transformeren, voegt het project een nieuwe bladzijde toe aan de al bestaande geschiedenis van de site.

Download offertes van de andere kandidaten: