(c) Séverin Malaud

Sinds meer dan tien jaar gaat de toestand van de Sint-Hubertuskerk in Watermaal-Bosvoorde van kwaad naar erger. Vallende stenen en een afbrokkelend plafond hebben uiteindelijk tot een sluiting van de kerk geleid. De kerk is door haar sterke aanwezigheid langs de lanen en de tramlijn nochtans een emblematisch gebouw van de Woluwevallei, dat op duurzame en voorbeeldige wijze moet worden gerenoveerd. De gemeente, eigenaar van het gebouw, heeft in Inside Development een goede partner gevonden om de kerk te renoveren en gedeeltelijk tot woningen om te bouwen.

Na een eerste project, dat geen succes heeft opgeleverd, zoekt Inside Development een architect(e) om de  mogelijkheden van het gebouw te verkennen. Het is de bedoeling het vastgoedpotentieel van de locatie te bepalen door de erfgoedkundige, architecturale, structurele, programmatische en economische aspecten van het project in afweging te nemen. De studie beoogt de verschillende uitdagingen te objectiveren en moet herontwikkelingsscenario’s voorstellen. Dit werk zal uiteraard met Inside Development gebeuren maar ook in overleg met de gemeentelijke en gewestelijke partners. Het is immers de bedoeling om te komen tot een visie op de herontwikkeling van de kerk waar iedereen zich in kan vinden. De opdracht heeft betrekking op een haalbaarheidsstudie, maar het doel van Inside Development is om die te laten volgen door een volledige opdracht van ontwerp, op basis van de resultaten van de haalbaarheid. Het betreft een aanstellingsprocedure op basis van een gesprek, zonder dat er een wedstrijdontwerp hoeft te worden gemaakt.

Inside Development is niet onderworpen aan de wet op het gebruik der talen. De opdrachtdocumenten moeten worden opgesteld in het frans.